Aktiivinen elämäntapa auttaa pitämään nivelet kunnossa

Niveleksi kutsutaan kahden luun välistä liitosta, joka mahdollistaa luiden liikkumisen suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi raajoissa nivelet toimivat ikään kuin saranan tavoin mahdollistaen raajojen liikkeitä, kuten vaikkapa polven koukistamisen ja ojentamisen. Terveet ja hyvinvoivat nivelet auttavat ylläpitämään toimintakykyä läpi elämän.

Nivelrusto toimii iskunvaimentimena

Nivel rakentuu kumpaakin luunpäätä peittävästä nivelrustosta, niveltyvästä luusta toiseen ulottuvasta nivelpussista, nivelnesteestä, nivelen rakennetta tukevista nivelsiteistä, niveliä liikuttavista lihaksista sekä elimistön tukirankana toimivista luista.

Nivelen hyvinvoinnin kannalta keskeinen nivelen rakenne on nivelrusto, joka suojaa niveltä rajoittavien luiden päitä ja toimii nivelen liukupintana. Nivelrusto koostuu vedestä sekä rustosolujen tuottamista rustoproteiineista ja kollageenisäikeistä. Rustoproteiinit sitovat rustokudokseen runsaasti vettä, minkä ansiosta rusto on rakenteeltaan kimmoisaa. Nivelruston kollageenisäikeet puolestaan antavat nivelrustolle vetolujuutta. Kimmoisan ja toisaalta vetoa kestävän rakenteensa ansiosta nivelrusto pienentää ruumiin painon ja liikkeiden luuhun kohdistamaa rasitusta.

Nivelet nauttivat liikunnasta

Säännöllinen liikunta ja arkiaktiivisuus ovat tärkeässä roolissa nivelten hyvinvoinnin edistämisessä, sillä kohtuullisesti kuormittava liikunta auttaa ylläpitämään nivelruston normaalia rakennetta ja toimintaa. Liikunta ei siis kuluta niveliä – päinvastoin, pitkään kestävä täysi liikkumattomuus ei tee hyvää nivelille. Nivelten hyvinvoinnin kannalta parhaita liikuntamuotoja ovat kävely ja sauvakävely, pyöräily, hiihto ja vesiliikunta eli lajit, joissa niveliin ei kohdistu voimakkaita iskuja ja vääntöä. Myös lihaskuntoa on hyvä harjoittaa esimerkiksi kuntosalilla, sillä vahvat lihakset antavat tukea nivelille.

Hyvä tavoite olisi harrastaa monipuolista ja reipasta liikuntaa yhteensä kaksi ja puoli tuntia viikossa. Liikkuminen on suositeltavaa jakaa usealle eri päivälle, esimerkiksi 30 minuuttia viitenä päivänä viikossa. Kevyt hengästyminen, hikoilu ja kohtalainen sykkeen nousu kertovat sopivasta tehosta. Liikkuminen kannattaa aloittaa rauhallisesti ja asteittain, sillä liian suuri yhtäkkinen harjoittelumäärä ja teho saattavat rasittaa niveliä. Jos tietynlainen liikunta aiheuttaa toistuvasti kipua, on harjoittelun tehoa ja määrää syytä laskea tai kokeilla toisenlaista liikuntamuotoa. Erilaisia liikuntalajeja testaamalla löytyy itselle mielekäs liikuntamuoto, ja näin liikkuminen tuntuu innostavalta ja siitä tulee säännöllinen osa elämää.

Pyri pitämään paino kurissa

Ylipaino rasittaa niveliä, joten liikakilojen kertymistä olisi hyvä välttää. Painonhallinta on yksi oleellinen tekijä nivelten toimintakyvyn ylläpitämisessä, ja yksinkertaistettuna siinä on kyse energiansaannin ja kulutuksen välisestä tasapainosta. Monipuolinen ruokavalio, säännöllinen ateriarytmi, kohtuullisuus ja sopiva liikunta ovat painonhallinnan kulmakiviä.